Zebranie wiejskie 23 lutego 2016r. o godz. 19.00


Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lutego 2016r. o godz. 19.00 w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Zakręcie ul. Szkolna 11odbędzie się Zebranie wiejskie.

zebranie_wiejskie_23_02_2016

Tematyka zebrania:
– sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za 2015r,
– harmonogram realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2016r,
– harmonogram realizacji przedsięwzięć z budżetu na 2016r,
– analiza działań priorytetowych dla sołectwa na 2016r,
– pomysły przeznaczenia środków z funduszu na inicjatywy lokalne,
– działalność bieżąca i sprawy różne,
– sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej Zakręt.

Serdecznie zapraszamy Sołtys Rada sołecka i Spółka Wodna Zakręt.