Zebranie wiejskie 18.06.2015r.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2015r. o godz. 19.00 w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Zakręcie ul. Szkolna 11 odbędzie się Zebranie wiejskie.

Na zebraniu zostaną omówione następujące tematy:

  1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej
  2. Propozycje przeznaczenia środków sołeckich na 2016r.
  3. Omówienie działalności bieżącej i sprawy różne

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców!

Sołtys i Rada Sołecka Zakrętu

  • zebranie_wiejskie