Zebranie wiejskie 18.06.2015r. – co się działo?


W czwartek 18 czerwca o godzinie 19°° odbyło się informacyjne zebranie sołeckie, na które wg listy obecności przybyło 21 mieszkańców Zakrętu. Sołtys Jacek Kardas na początku zebrania podziękował wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Zakrętu za udział w akcji sprzątania świata, przygotowaniach do EKO-Pikniku, oraz posianiu trawy na placu szkolnym.

Podczas zebrania mieszkańcy dowiedzieli się o powstaniu strony internetowej naszego sołectwa. Mogli się zapoznać z jej wyglądem, funkcjami oraz możliwością współpracy nad jej tworzeniem, tj. między innymi:  aktywnym udziałem na forum, publikacją ciekawych, ważnych zdarzeń z życia naszej lokalnej społeczności.

Członek Rady Sołeckiej – pan Andrzej Świder przedstawił szczegółowo działania jakie zostały dotychczas podjęte na rzecz placu zabaw na terenie po SKR. Mianowicie dokonano rzetelnego wyboru sprzętów spośród ofert kilku firm. Wybrane sprzęty zostały pokazane na slajdach mieszkańcom. Na placu po SKR ma znaleźć się także altanka oraz ławeczki, tak by miejsce zachęcało do odwiedzenia. Projekt zagospodarowania terenu sporządzony przez pana Andrzeja Gniadego został złożony do Starostwa Powiatowego w celu zatwierdzenia. Po jego zatwierdzeniu będzie można przystąpić do jego realizacji. Na realizację projektu, ze względu na wyczerpanie środków sołeckich pozyskano dodatkowe fundusze od gminy w wysokości 7.500 złotych oraz od sponsora – 2.500 złotych, wkładem własnym w inwestycję będzie praca przy montażu i transporcie sprzętów na plac zabaw.

Następnie Sołtys przedstawił szczegóły rajdu rowerowego połączonego ze spływem kajakowym, który odbędzie się 27-28 czerwca.

Kolejną poruszaną sprawą była kwestia dotycząca braku możliwości zbierania podatków od nieruchomości przez sołtysa. Sytuacja ta zaistniała z powodu opóźnienia wystawiania decyzji podatkowych przez Urząd Gminy, co z kolei spowodowane jest zmianami w ewidencji gruntów i budynków wprowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Otwocku.

Zebrani zostali poinformowaniu o odpowiedzi Wójta na pismo dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mianowicie zostaną dołożone wszelkie starania aby mpzp Zakrętu został wyłożony jesienią  br. Oba pisma dostępne na naszej stronie internetowej.

Z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej powstał pomysł na opracowanie herbu Zakrętu. Przybyli mogli zapoznać się z dotychczasowymi propozycjami. Czekamy na więcej.

Głos na zebraniu zabrała także Radna Zakrętu pani Aleksandra Rutkowska, która przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności.

Na zakończenie zebrania sołtys omówił przeznaczenie środków  sołeckich  na 2016r. Wnioski w sprawie przeznaczenia tychże środków można składać telefonicznie pod numerem: 500 167 464 oraz mailowo na adres: sołtys@zakret.info. Wniosek można pobrać tutaj.

Termin I zebrania wiejskiego – 03.09.2015r. (pomysły, plany i dyskusja nad wnioskami)
Termin II zebrania wiejskiego – 24.09.2015r. (ostateczne zatwierdzenie wniosków)

Ostatnią sprawą poruszaną na zebraniu była inicjatywa  pana Jacka Kardasa dotycząca aktywizacji młodzieży z naszego sołectwa, mianowicie padła propozycja powołania rady młodzieży i zorganizowania w okresie wakacyjnym zajęć w grupach wiekowych na Orliku.

Zebranie miało charakter informacyjny, zachęcający do włączenia się w działania na rzecz naszego sołectwa, wzajemnego wysłuchania się, wymiany zdań i poznania swoich oczekiwań. Gorąco zachęcamy do współpracy i przybywania na zebrania we wrześniu!

 

Pozdrawiam
Ewa Cieślicka