Zakręt dziś


Zakręt – malownicza, intensywnie rozwijająca się wieś położona w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w województwie mazowieckim, powiecie otwockim, gminie Wiązowna, tuż przy granicy z Miastem Stołecznym Warszawa. Powierzchnia Zakrętu wynosi 334,3054 ha. Od południa graniczy z miejscowościami rodzimej gminy Wiązowna: Izabelą i Majdanem, od północy z miastem Sulejówek, od wschodu z gminą Halinów, a od zachodu z Warszawą. Przez miejscowość przebiegają dwie drogi krajowe: nr 17 Warszawa–Lublin i nr 2 Warszawa–Terespol, które łączą się na północno-zachodnim skraju wsi.

plan zakrętu

Zakręt zamieszkują zarówno zakorzenione tu od lat rodziny, jak i coraz większa grupa nowo przybyłych osadników, którzy stąd dojeżdżają do pracy w pobliskiej Warszawie. Celem polityki lokalnej jest zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb mieszkańców oraz integracja obydwu środowisk. Według danych z rejestru mieszkańców z roku na rok rośnie liczba mieszkańców Zakrętu zameldowanych na pobyt stały i tak na koniec 2010r. Zakręt zamieszkiwało 925 osób, na koniec 2011r. –  969 osób, na koniec 2012r. – 1013 osób, na koniec 2013r. – 1036 osób, na koniec 2014r.-  1052 osoby, a w połowie 2015 r. w Zakręcie zameldowanych było 1066 osób, w tym 521 mężczyzn i 545 kobiet. Kobiety w wieku produkcyjnym (19-65 lat) to największa grupa mieszkańców Zakrętu. Zakręt zamieszkuje 279 osób w wieku 0-18 lat (w tym 153 mężczyzn i 126 kobiet), 691 osób w wieku 19-65 lat (w tym 324 mężczyzn i 367 kobiet) oraz 96 osób w wieku 66-100 lat (w tym 44 mężczyzn i 52 kobiety). Nie wszyscy faktycznie przebywający w Zakręcie zameldowali się jeszcze na pobyt stały, o czym świadczą dane z systemu gospodarowania odpadami w gminie Wiązowna, według którego w Zakręcie mieszkają 1232 osoby.

Zakręt zapewnia młodym mieszkańcom szeroką ofertę edukacyjną: prywatny żłobek, przedszkole publiczne i prywatne, szkołę podstawową publiczną i prywatną, publiczne gimnazjum oraz liczne zajęcia dodatkowe. W Zakręcie od 1978 roku funkcjonowało Przedszkole Gminne, które najpierw mieściło się na parterze budynku szkoły, a potem w wynajmowanym budynku prywatnym. W 2012 roku przeniosło się do nowo powstałej, okazałej siedziby z nowoczesnymi pomieszczeniami o wysokim standardzie, z przylegającym ogrodem oraz  placem zabaw dla najmłodszych dzieci. Szkoła Podstawowa w Zakręcie posiada ponad 80-letnią historię, sięgającą 1931 roku. Od 2008 roku placówka funkcjonuje jako Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie. Wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne i dużą salę gimnastyczną. Obok szkoły mieści się plac zabaw i kompleks boisk sportowych „ORLIK”. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „ZAKRĘT”. Stale rosnąca liczba uczniów oraz prognozy demograficzne skłoniły władze gminy Wiązowna w 2015 roku do podjęcia decyzji o rozpoczęciu rozbudowy szkoły.

Od 3 maja 1996r. Zakręt jest siedzibą rzymsko-katolickiej parafii p.w. Św. Pawła Apostoła, należącej do dekanatu Sulejówek leżącego na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Od początku istnienia parafii jej proboszczem jest ks. kan. Tadeusz Firysiuk, który przybył do Zakrętu nieco wcześniej, bo 11 lutego 1996r. Proboszcz był nie tylko budowniczym kościoła, plebanii i cmentarza grzebalnego, ale zawsze aktywnie uczestniczył wżyciu lokalnej społeczności, wspierał rozwój Zakrętu. Za pełnioną posługę duszpasterską, zasługi w integracji mieszkańców Zakrętu oraz oddanie gminie Wiązowna i jej mieszkańcom, 5 lipca 2015r. otrzymał z rąk Wójta Janusza Budnego statuetkę i akt nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”.

Na terenie Zakrętu wielu przedsiębiorców z sukcesem prowadzi swoją działalność gospodarczą. Swoje siedziby posiadają tu firmy handlowe, usługowe i produkcyjne. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w Zakręcie jest zarejestrowanych 137 firm. Wśród nich znajduje się firma NTT System S.A., która otrzymała nagrodę Wójta Gminy Wiązowna „Złoty Wiąz” w kategorii „Innowacyjna Firma roku 2014”za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ciągłe wdrażanie nowych rozwiązań naukowo-technicznych, posiadanie dużego udziału nowości (wyrobów i technologii) w wolumenie produkcji (usług) oraz wprowadzanie na rynek innowacji.

Infrastruktura sportowa: boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz prywatny klub z kortami tenisowymi, place zabaw oraz lasy i inne tereny naturalne, sprzyjają rekreacji i aktywności sportowej. W sołectwie organizowane są spotkania i imprezy integracyjne dla mieszkańców, w tym ogniska, festyny, pikniki, rajdy rowerowe, zawody sportowe, a w 2015 r. dożynki gminne.

 

Radna Aleksandra Rutkowska