Wnioski z zebrania 11.09.2016r. do funduszu sołeckiego i budżetu na 2017 zgłoszone!!!


Podział środków z funduszu sołeckiego dedykowany Mieszkańcom zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna  Janusza Budnego został na Zebraniu sołeckim 11.09.2016r rozdysponowany przez mieszkańców zgodnie z protokołem. Jednogłośnie byliśmy zgodni co do jego rozdysponowania liczymy na to, że wszyscy mieszkańcy będą usatysfakcjonowani wyborem. Dodatkowo zgłosiliśmy kilka wniosków do budżetu, które zostaną poddane ocenie i  analizie. Panu Wójtowi dziękujemy za przybycie i zaangażowanie.  Protokół i wnioski zostały złożone do UG.

img_0013 img_0014 img_0015 img_0016 img_0017 img_0018