Wniosek o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2018r.


Wniosek o przyznanie funduszu sołeckiego złożony! Teraz czekamy na akceptację Pana Wójta i wszystkie formalności, a w następnym roku wola mieszkańców będzie spełniana! Najważniejsze, że jednogłośnie i cele pokrywają się ze strategią gminy!