Utrzymanie dróg w Zakręcie!


Nie dajmy się zaskoczyć! Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe do służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg na terenie gminy!
W sprawie zimowego utrzymania dróg w Zakręcie.
Jerzy Okliński, kom. 607 300 171
Grzegorz Sado, kom. 603 040 225
W razie problemów do sołtysa:
Jacek Kardas 500 167 464
kardasjacek72@gmail.com
zimowe-utrzymanie-drog-326x218
Od 2015 roku jednostki ochotniczej straży pożarnej są odpowiedzialne za odśnieżanie większości dróg gminnych. Jedynie w Zakręcie zadanie to powierzono zewnętrznej firmie. Strażacy z trzech jednostek: Glinianki, Malcanowa i Wiązowny podzielili się terenem gminy. Każda z trzech jednostek odśnieżać będzie inne drogi. Strażacy mają odpowiedni sprzęt i doświadczenie. Zapewniają, że tak jak podczas zimy 2015 / 2016 – poradzą sobie z zadaniem sprawnie i profesjonalnie, a mieszkańcy nie będą czekali na odśnieżanie. Dzięki współpracy z OSP w budżecie gminy zaoszczędzimy pieniądze, które w przyszłym roku przeznaczymy na inwestycje. Ta współpraca będzie bardzo owocna!

Aby ułatwić Państwu dostęp do informacji o odśnieżaniu, zamieszczamy mapę dróg z podziałem na kategorię i informacjami o zarządcach dróg, odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek odśnieżania chodników przed posesją spoczywa na właścicielu posesji.

Akcję zimowego utrzymania dróg w naszej gminie koordynuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Jeśli mają Państwo pytania w tej kwestii, zapraszamy do kontaktu:

Drogi gminne
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel. 22 789 01 33
email: biuro@zwik-wiazowna.pl
www.zwik-wiazowna.pl

W sprawie zimowego utrzymania:
Jerzy Okliński, kom. 607 300 171
Grzegorz Sado, kom. 603

Droga krajowa nr 17
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Warszawie Rejon w Garwolinie
ul. Legionów 9, 08-410 Garwolin
tel. 25 682 41 59, 22 682 41 60, kom. 694 484 460
email: zmichalik@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Droga wojewódzka 721
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel. 22 779 24 87, 779 30 20
email: rd.otwock@mzdw.pl
www.mzdw.pl

Dane kontaktowe w sprawie zimowego utrzymania:
tel. 22 779 30 20, 779 30 29
koordynator: Paweł Floriańczyk, kom. 604 529 177

Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 05-480 Karczew
tel. 022 780 64 21
email: zdp@powiat-otwocki.pl

Zakręt
PHU„TOWEMO”Monika Szczygieł
Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg piaskiem i piaskiem z solą będzie realizowane przez „TOMIRAF”
S.C. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski