Zakącik


Przyłącze wodne na terenie SKR

29.06 zostało podciągnięte przyłącze wodne na terenie SKR. Jest to kolejny krok zmierzający do realizacji naszego Zakącika tj. budowy placu zabaw oraz świetlicy na terenie dawnego SKR-u.