Spektakl w Zakręcie „Miłość z dostawą do domu”


Klub Sportowy Zakręt i Folies Dance Company pragną serdecznie zaprosić
na inaugurację sceny plenerowej, która odbędzie się 26.06.2016 r. o godzi.
20:00 spektaklem „Miłość z dostawą do domu” w znakomitej obsadzie Wojciech
Błach – „Adam”, Gizella Bortel – „Monika”, Zdzisław Wardejn – „Antoni”, Marta
Chodorowska – „Hanna”

cena biletu: 50 zł – do kupienia w Klubie Sportowym Zakręt
lub za pomocą www.ebilet.pl

Template _uniwersalny.cdr