Przyłącze wodne na terenie SKR


29.06 zostało podciągnięte przyłącze wodne na terenie SKR. Jest to kolejny krok zmierzający do realizacji naszego Zakącika tj. budowy placu zabaw oraz świetlicy na terenie dawnego SKR-u.

Środki na realizację zadania zostały za budżetowane w tym roku przez Radę Gminy Wiązowna w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej podjętej pod koniec 2014r. W tym zadaniu, oprócz przyłącza wodnego, ma również zostać wykonane przyłącze energetyczne. Pozwoli nam to na lepsze wykorzystanie terenu oraz, w przyszłości, na rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej.

  • 20150630_135202
  • 20150630_135213