Odpowiedź Wójta ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Pod koniec kwietnia wystosowaliśmy do Wójta Gminy Wiązowna pismo dotyczące „Procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zakręt„. Pismo to miało być publicznym zapytaniem dotyczącym (prócz planu zagospodarowania) planów rozwoju naszej miejscowości, obejmującym również takie zagadnienia jak: rozbudowa szkoły, budowa ulicy Jana Pawła, kanalizacji w Zakręcie oraz oświetlenia ulicznego. W sumie pod pismem zebraliśmy kilkadziesiąt podpisów. Poniżej publikujemy oryginał pisma oraz odpowiedź Wójta w tej sprawie.

  • Odpowiedź Wójta
  • Pismo do wójta_plan miejscowy_2015 04 17