Nowy statut sołectwa – konsultacje


Urząd Gminy Wiązowna informuje o rozpoczynających się konsultacjach społecznych w sprawie nowych statutów sołectw.

Konsultacje potrwają od 13 listopada do 4 grudnia, każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zgłoszenia swoich uwag do projektu statutu. Będzie to można zrobić na trzy sposoby:

  1. Poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go na adres urzad@wiazowna.pl lub osobiste dostarczenie do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy.
  2. Biorąc udział w panelu dyskusyjnym na Naradzie Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli 17 listopada 2015r.
  3. Biorąc udział w zebraniu w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Zakręcie, 23 listopada 2015 r. o godz. 18.00

Możecie Państwo również zadawać pytania w komentarzach pod tym artykułem.

Projekt statutu + załącznik