LATO W SOŁECTWIE ZAKRĘT


Szanowni Państwo,

W imieniu właścicielki Klubu Sportowego Zakręt Pani Jolanty Rawskiej serdecznie zapraszam dzieci w wieku szkolnym do udziału w wakacyjnych zajęciach sportowych w ramach akcji „LATO W SOŁECTWIE ZAKRĘT„, dofinansowanej ze środków gminnych. Zajęcia będą koordynowane przez Sołtysa i Radę Sołecką Zakrętu.


Zajęcia sportowe będą się odbywały w terminie od 14 lipca br. do końca wakacji we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 12:00. Na spotkanie organizacyjne, jakie odbędzie się w najbliższy wtorek 14 lipca, zapraszamy koniecznie dzieci wraz z rodzicami. Zajęcia będą odbywały się w Klubie Sportowym Zakręt przy ulicy Sportowej 7.


Prosimy o przesyłanie zgłoszeń dzieci na adres:
BIURO@KSZAKRET.PL z dopiskiem „LATO W SOŁECTWIE ZAKRĘT”. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz wiek dziecka, a także dane kontaktowe rodzica. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z życzeniami udanych wakacji,


Aleksandra Rutkowska

Wasza Radna