Fundusz sołecki – zbieramy wnioski!


Zbieramy wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego! Jak co roku we wrześniu będziemy decydować na co pójdą środki sołeckie w naszej miejscowości. W związku z dużym zainteresowaniem w zeszłym roku, postanowiliśmy zorganizować we wrześniu dwa zebrania wiejskie. Na pierwszym ( 03.09.2015r.) zostaną przedstawione wszystkie zgłoszone inicjatywy, a następnie (24.09.2015r.) ostatecznie podejmiemy decyzję na co zostaną przeznaczone przyszłoroczne środki sołeckie.

Dla przypomnienia, w tym roku ze środków sołeckich została wykonana strona internetowa sołectwa, zostały zakupione zabawki na plac zabaw na terenie byłego SKR oraz zorganizowany rajd Rowerowy Zakręt Głowy.

Wnioski można zgłaszać osobiście do naszego Sołtysa Jacka Kardasa, telefonicznie pod numer telefonu 500-167-464 lub mailowo na adres soltys@zakret.info.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy specjalny wzór wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.